Enerjisa Üretim Akademi

  • Stratejik hedeflerimiz kapsamında ve çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda davranışsal, mesleki ve liderlik yetkinliklerini güçlendirmeye yönelik öğrenme ve gelişim ürünleri tasarlıyoruz.
  • Yüz yüze seçeneklere ek olarak Enerjisa Üretim'in online eğitim platformu olan E-Gelişim portalında; E-Oryantasyon, Teknik Eğitimler, Bilgi Teknolojileri Eğitimleri, Zorunlu Eğitimler ve Yönetsel Yetkinlik Eğitimleri içeren yenilikçi ve zengin eğitim içerikleri bulunuyor.
  • Her santralimizin kendi dinamiklerine göre teknik ihtiyaçlar belirlenmektedir. Bu doğrultuda teknik eğitimler için yıllık eğitim programı hazırlanmakta ve çalışanlarımıza duyurulmaktadır.

Destek Programları

Enerjisa Üretim olarak çalışanlarımıza yüksek lisans ve doktora desteği, koçluk desteği ve yabancı dil eğitim desteği sağlıyoruz.

Genç Fikir

Yeni neslin bakış açılarını daha yakından anlaması, kuşakların birlikte çalışması ve birbirlerinden öğrenmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Genç Fikir programı ile 30 yaş altı genç çalışanlar fikirlerini yönetim ekibi ile paylaşıyor. Genç Fikir Gönüllüleri; “İnsana dokunan konularda” karar alma süreçlerine dahil ediliyor, Enerjisa Üretim Liderlik Takımı toplantılarına katılım sağlıyor, Liderlik Takımı ile Tersine Mentorluk programına dahil oluyor ve geliştirilen projeleri üst yönetim desteği ile hayata geçiriyorlar.

Spark

Direktif Veren, Vizyonu Gösteren, Dostane Yaklaşan, Katılımı Sağlayan, Mükemmele Odaklanan ve Koçluk Yapan olmak üzere 6 liderlik stilini güçlendirmeyi amaçlayan ve sınıf içi eğitimlerle dijital içerikler harmanlanarak hazırlanan bu program, orta kademe yöneticilerimizin liderlik gelişimine odaklanmaktadır.

Liderlik 101

Yöneticiliğe yeni atanan ekip arkadaşlarımızın liderlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bu programda; Durumsal Özfarkındalık/Duygusal Zeka, İlişki ve Ekip Yönetimi, Liderlik Stillerini Esnek Kullanmak, Yönlendirme ve Yol Gösterme, Delegasyonu Güçlendirme ve Değişim Yönetimi modülleri bulunmaktadır.

Voltran

Ekip yöneten mühendis ve amirlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan bu program, ilkelerimiz, iş yapış biçimlerimiz ve yetkinlik modelimiz çerçevesinde ortak çalışma kültürümüzü güçlendirmektedir. Geri bildirim, İşbirliği Oluşturmak, Dayanıklılık, Vizyon ve Amaç Yaratmak, Yeniyi ve Daha İyiyi Aramak ve Etkili İletişim-Sunum Teknikleri gibi modülleri içermektedir.